Back to Results

Go To Indoor 2006-2007 Results

Outdoor 2007 Lincoln Park Archery Club Tournament Results
  Team Shoot 900 Round
6/3
Metric 900
6/24
American
Round
7/8
Lake of the Woods
7/29
900
Metric
8/12

Modified
Metric
8/26

American
Round
9/9
Champion-
ship
9/30
Grand Champion Points (GCP)
F.S. PRO MEN                  
Bill Munson
871
(10 GCP)
573
(10 GCP)
883
(10 GCP)
842
(10 GCP)
871
(10 GCP)
50
                   
F.S. UNL. MEN      
Robert Nadler
834
(7 GCP)
812
(7 GCP)
762
(5 GCP)
824
( GCP)
19
Tom Daniel 874
(10 GCP)
804
(10 GCP)
548
(10 GCP)
848
(10 GCP)
800
(7 GCP)
857
(7 GCP)
54
Jim Power 828
(5 GCP)
796
(7 GCP)
517
(5 GCP)
794
(5 GCP)
762
(7 GCP)
756
838
(5 GCP)
34
Tom Dreger 577
Jim Hoffman
784
(5 GCP)
545
(7 GCP)
808
(10 GCP)
804
(10 GCP)
858
(10 GCP)
42
F.S. LTD. MEN
 
 
INTERMEDIATE UNL.
 
F.S. UNL. WOMEN
 Megan Lutz 690
(10 GCP)
10
 
Team Shoot 900 Round
6/3
Metric 900
6/24
American
Round
7/8
Lake of the Woods
7/29
900
Metric
8/12

Modified
Metric
8/26

American
Round
9/9
Champion-
ship
9/30
Grand Champion Points (GCP)
SR. F.S. UNL. MEN      
Reginald Thompson 741
(7 GCP)
702
(7 GCP)
697
(7 GCP)
694
(7 GCP)
28
Warren Levin 817
(10 GCP)
819
(10 GCP)
768
(10 GCP)
512
(10 GCP)
827
(10 GCP)
721
(10 GCP)
762
(10 GCP)
783
(10 GCP)
80
Larry Wicks
776
(7 GCP)
671 7
Peter Taylor

632
(5 GCP)
5
Steve Ruis 467
(7 GCP)
703
(7 GCP)
14
Bob McKinley 639
(5 GCP)
674
(5 GCP)
10
SR. F.S. UNL. WOMEN
 
SR. B.H.F.S. UNL. MEN
Drew Tomzak 426
(10 GCP)
10
 
B.H.F.S. UNL. MEN
Heath Andre
689
(7 GCP)
7
Rick Korolewicz    805
(10 GCP)
            10 
Team Shoot 900 Round
6/3
Metric 900
6/24
American
Round
7/8
Lake of the Woods
7/29
900
Metric
8/12

Modified
Metric
8/26

American
Round
9/9
Champion-
ship
9/30
Grand Champion Points (GCP)
FREESTYLE MEN          
                   
                 
Sr. B.H.F.S. LTD. MEN      
 Norm Lauer       338
(7 GCP)
      738
(10 GCP)
27
 Sonny Glisson       455
(10 GCP)
         10
B.H.F.S. LTD. WOMEN      
 
YOUTH DIVISION
Andrew Nadler 734
(10 GCP)
761
(10 GCP)
20
 Alex Wifler 533
(10 GCP)
10
INTERMEDIATE UNLIMITED
Pat Power 694
(10 GCP)
DNF 717
(10 GCP)
20
CUB B.H.F.S. FEMALE
 
CUB F.S.UNL. FEMALE
Julia Nadler 537
(10 GCP)
528
(10 GCP)
547
(10 GCP)
20
Abigail Nadler
453
(7 GCP)
447
(7 GCP)
14
FITA WOMEN
 
FITA MEN
Tom Havel 767
(7 GCP)
757
(7 GCP)
720
(5 GCP)
756
(10 GCP)
697
(10 GCP)
730
(10 GCP)
49
Eric Schofield 771
(10 GCP)
734 750
(7 GCP)
323
(10 GCP)
718
(10 GCP)
23
Priest Walker 686
Gabe Querol 738
(5 GCP)
5
Jeff Wiseman
812
(10 GCP)
754
(10 GCP)
20
Mick Power 283
(7 GCP)
7
RECURVE CADET
 
 
BAREBOW CADET
 
 
BAREBOW MALE
Joseph Gawron 674
(10 GCP)
741
(10 GCP)
634
(10 GCP)
30
Wendell Thomas 576
(7 GCP)
466
(7 GCP)
497
(7 GCP)
159
(10 GCP)
434
(10 GCP)
484
(10 GCP)
574
(10 GCP)
61
Marlon Bolhak 294 116
(7 GCP)
179
(10 GCP)
424
(7 GCP)
24
Reggie Thompson 322
(5 GCP)
5
Phil Pippenger 171
(5 GCP)
5
BAREBOW FEMALE SENIOR
Mary Holzer 266
(10 GCP)
10
BAREBOW MALE SENIOR
Norm Lauer
682
(10 GCP)
17
Clyde Thompson
592
(7 GCP)
7

Back to Top